Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.

Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson

Koncernchef 
Född 1970
Anställd sedan 2019
Aktieinnehav i Svedbergs: 2 000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 100 000 st

Johan Aspemar

VD i Macro Design AB
Född 1973
Anställd sedan 2014
Aktieinnehav i Svedbergs: 700 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Stefan Augustsson

Tf. CFO
Född 1963
Anställd sedan 2014
Aktieinnehav i Svedbergs: 6 600 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Dan Pettersson

Produktionschef
Född 1967
Anställd sedan 1983
Aktieinnehav i Svedbergs: 8 349 st
Teckninsoptioner i Svedbergs: 0 st

Tony Arwidsson

Inköp- och logistikchef
Född 1960
Anställd sedan 2014
Aktieinnehav i Svedbergs: 12 009 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Henric Larsson

Försäljningschef konsument Svedbergs
Född 1979
Anställd sedan 2019
Aktieinnehav i Svedbergs: 10 000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Erik Thörn

Försäljningschef Projekt Svedbergs
Född 1986
Anställd sedan 2015
Aktieinnehav i Svedbergs: 2 578 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st