Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 äger rum torsdagen den 11 juni klockan 13 i Dalstorps Bygdegård, Ljungsarpsvägen 4 i Dalstorp. För att en aktieägare ska kunna få ett ärende behandlat på stämman ska ärendet ha inkommit till bolaget senast den 28 februari 2020. Valberedningen utgörs av Johan Wester (ordförande), Fredrik Ahlin, Bengt Belfrage och Anders Wassberg.